Framsida

Velkomen til Norsk Kystleir i Krokpollen.

"Krokpollen er Nordfjord sin best bevarte hemmelegheit", Red. Fjordabladet.

Krokpollen er eit norsk paradis. Denne idyllen finn ein i Vågsøy kommune, Nordfjord, Sogn og Fjordane. Det ein gong vesle småbruket på denne halvøya, var ei tid tenkt som flyplass, og låg lenge som ei gjengrodd halvøy. 

No er halvøya rusta opp for å ta i mot unge og voksne, til glade opplevingar, maritim opplæring, sosial trening, og rekreasjon. 

Tilbod retta mot barn og ungdom:

- Skuleklassar

- Organisasjonar som t.d. 4H, skulekorps, fotballgrupper, m.m.  

- Sommarleir, påmeldingsleir (11-18 år).

- Tiltaket "Ungdom i medvind".

Ungdom: 

- T.d. Russefeiring

- Vennegjeng på jakt etter opplevingar.

 Voksne:

- Bedrifter (blåtur, seminar, personalsamling)

- Søskenbarntreff, familieferie eller weekend (utleige)

- ev. arrangement

Eit opphald i Krokpollen vil du aldri gløyme !

- ein glad Vestlandsferie med sjø- og båtaktivitetar.

 

Siste nytt: