Ikkje planer om sommarleir i 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 !

Vi har desverre ikkje planer om sommarleir i åra som kjem. Vi har arrangert sommarleirar i Krokpollen sidan 2000, i 16 år. Vi ville gjerne fortsett med desse kjekke leirane, men såg oss etterkvart nøydde, etter offentleg misbruk, til å legge desse arrangementa på is, og beklagar det.