Prisar

Prisar for 2022 er under revidering

Prisar for grupper over 20 personar:

  • For 3 dagar (2 overnattingar): xxxx/xxxx,- pr. pers (utan mat/ med mat).
  • For 4 dagar (3 overnattingar): xxxx/xxxx,- pr. pers (utan mat/ med mat).

Prisar for grupper mellom 10 og 20 personar:

  • For 3 dagar (2 overnattingar): xxxx/xxxx,- pr. pers (med/utan mat).
  • For 4 dagar (3 overnattingar): xxxx/xxxx,- pr. pers (med/utan mat).

Pga. stor etterspurnad, prioriterer vi grupper med minst 20 personar, og kan vere behjelpelege med å kople fleire mindre klassar/skular saman. Erfaring tilseier at det fører til mange nye venner, og har vore svært vellukka.  

Avbestillingsgebyr seinast 2 veker før leiren startar: Kr. xxxx,-

Avbestillingsgebyr inntil 2 veker før leiren startar: Kr. xxxx,-

Det kan bli tillegg for spesielt og fordyrande innhald (sjå innhald).

Det er høve for klassar/grupper å ordne med mat sjølve. Kjøkken er disponibelt, og det vert sjølvsagt billegare.

Reglar:

  1. Ein må rydde, støvsuge, og vaske seg ut av Krokpollen – dette er i tråd med vanleg folkeskikk, og slik som på campingplassar. Ettervask vert fakturert med inntil kr. 3000,-. 
  2. Dersom ein ordnar mat sjølve, må ein følgje mattilsynet sine eigne reglar, og reingjering av sanitæranlegg inngår i dette. 
  3. Brannvakt. Vi ber om at foreldre/lærarar går 2 runder pr. natt. 

Legg igjen en kommentar