Ungdom i medvind

<dl id="attachment_159" class="wp-caption alignnone" style="width: 300px;" data-mce-style="width: 300px;"><dt class="wp-caption-dt"><a href="http://kystleir.itrening.com/wp-content/uploads/sites/29/2014/09/DSCF6429.jpg" data-mce-href="http://kystleir.itrening.com/wp-content/uploads/sites/29/2014/09/DSCF6429.jpg"><img class="size-medium wp-image-159" alt="Vi helsar cruiceskipet" src="http://kystleir.itrening.com/wp-content/uploads/sites/29/2014/09/DSCF6429-300x225.jpg" width="300" height="225" data-mce-src="http://kystleir.itrening.com/wp-content/uploads/sites/29/2014/09/DSCF6429-300x225.jpg" /></a></dt><dd class="wp-caption-dd">Vi helsar cruiceskipet</dd></dl>

80-åring frå Eid: "Skal ein bruke Krokpollen til noko meir vetugt enn ungdom i medvind, må det vere Gud sjølv som finn på det".