Skuleklasser

Mykje spennande for skuleklassar

Tilpassa innhald, også tverrfagleg (bl.a. historie, biologi, kroppsøving) for:

- Barnesteget: Sjå under             - Ungdomsskule: Sjå under

- Vidaregåande skule: Kystfriluftsliv for idrettsklassar, biologi- og historiestudier (livet i fjæra og 2. verdskrig). 

- Folkehøgskule: Friluftsliv, opplæring og opplevingar.

For ALLE: Miljøskaping, samanristning ved skulestart, og venner for livet ved skuleavslutt.  

Kystleirskulen tek i mot klassar i perioden mai/juni, og august/september. Leirskulen er bemanna med 2-5 personar. Leirskulen har kapasitet til ca. 45 personar.

Leirskulen legg vekt på formidling av allsidig båtliv, båtvit og sikkerhet, kystkultur, fisking, og sjøliv som friluftsliv og rekreasjon.

Leirskulen gjev opplevingar og opplæring på eit allsidig båtliv. Noko av innhaldet er obligatorisk, så langt vèret tillet. Noko kan velgjast i tillegg.

Obligatorisk innhald (grunnskule):

- Segling: Seglturar og opplæring på segljoller.

- Padling: Kano og kajakk.

- Roing: Greier du ro-knappen ?

- Motorbåt: Greier du Krokpollen sitt båtførarsertifikat ?

- Trøbåt: Til fisking og mosjon.

- Båtvit: Greier du kunnskapstesten ?

- Fiske med garn, fiskestenger, handsnører (harper), teiner.

- Livet i fjæra: Krabber, sjøstjerne, småfisk, etc. (biologi)

- "Havforskningsinstitutt". 3 undervannskamera kan ein styre med joy-stick frå kinosalen, og sjå fisk og krabber sin kamp om tilværelsen. Dette er big brother.

- Båt-tur til Rugsund, med strandhogg og grilling. Moglegheit for kiosk.

- Bading.

- Sangøkt. Krokpollen kystleirskule har obligatorisk sangøkt (skriking).

- Småkonkurransar.

Innhald som er "kanskje":

Dersom det vert tid, og om gruppene oppfører seg eksemplarisk, vert det kanskje:

- Riding på vannscooter.

- Segltur med "ungdom i medvind". 49" Bavaria i luksusklassa. 

- Eskursjon til oppdrettsanlegg (om det høver for Marine Harvest).

- Skattejakt med småbåtar med påhengsmotor

Mogleg tillegg til innhaldet over = tillegg i pris (for gruppa):

- Vannsport: 2- eller 4-manns tube. Kr. 1000,-.

- Ekskursjon til krigsstillingane på Tongane, ytterst på Rugsundøya. Kr. 1500,-.

- Tur på Hornelen (aktuelt kun ved 4-5 dagars opphald, og fint vèr). Kr. 3000,-.

VELKOMEN TIL NORSK KYSTLEIR I KROKPOLLEN !